Frederikshavn Krisecenter

Frederikshavn Støtte- og Krisevagtforening

for Frederikshavn Krisecenter

 

 

Har du lyst til at støtte Frederikshavn Støtte- og Krisevagtforening ?

 

 

så meld dig ind - send en e-mail med navn, adresse og tlf. nr. til

krisevagtforeningen@hotmail.dk så kontakter vi dig.

 

Skriv om du ønsker at være aktivt eller passivt medlem, hvis du skriver aktivt medlem

menes der at du ønsker at være frivillig krisevagt og dine oplysninger sendes videre til

Frederikshavn Krisecenter, der så vil kontakte dig.

 

Vi har altid brug for flere krisevagter

- så kom og vær med til at gøre en forskel.

 

Man har altid mulighed for at starte som "føl" og være der sammen med en erfaren frivillig, de første gange.

 

 

Skulle du "bare" have lyst til at støtte arbejdet økonomisk, kan donationer sættes ind på kontonr. 9006 4562286190 til kvinder og børn.

 

 

 

 

Hvem er vi ?

Vi er en forening for de frivillige krisevagter på Frederikshavn Krisecenter.

Foreningen består af en bestyrelse på 5 medlem-

mer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen bliver valgt

for to år af gangen på den årlige generalforsamling.

 

 

Hvad laver vi?

Foreningens bestyrelse sørger for at søge forskel-

lige fonde om legater m.v.

For disse midler arrangeres ture for nuværende

og tidligere beboere på krisecentret. Turene kan gå til Fårup Sommerland, Zoo m.m. samt en årligt tilbagevendende tur med overnatning. Det at utroligt vigtigt at kvinder/børn sammen får mulighed for at få dette frirum hvor de bare kan hygge sig.

 

Bestyrelsen står også for forskellige sociale arrange-

menter for de frivillige krisevagter, så der er mulig-

hed for at møde hinanden. Vi har også mulighed for at mødes, når krisecenteret jævnligt arrangerer frivillig-møder, hvor vi spiser sammen, hører nyt fra huset mv.

 

Hvad er en frivillig krisevagt?

Det er en ulønnet medarbejder med overskud og

lyst til at lytte til andre menneskers problemer,

samt tag imod voldsramte kvinder og børn, når

de henvender sig til krisecentret. Vagterne ligger

på tidspunkter udenfor det faste personales arbejds-

tid dvs.:

hverdage fra kl. 19.00 til kl. 7.00 næste morgen

(hel vagt) i weekenderne er det døgnets 24 timer,

der skriver man sig på til det tidsrum der ønskes f.eks 8.00 - 14.00 osv.

 

Vi har også en lukket facebookgruppe: Frederikshavn Krisevagtforening - for de frivillige på krisecenteret.

 

Bliv medlem det koster kun 150 kr. om året.

 

 

Frederikshavn Støtte- og Krisevagtforening

tlf. 28414129 (formand Lisbeth Nielsen)

 

Copyright © All Rights Reserved